You cannot see this page without javascript.

NEWS
http://atlhanbit.net/files/attach/images/323/51f9b79a8897b3f0003420b841842836.jpg
유해룡 교수 영성부흥집회
작성자: Hanbit 등록일: 2014-02-05 09:18:07 댓글: '0' ,  조회 수: '240'
◈ 말씀선포: "영적 성숙의 원리"

            성경말씀: 로마서 8:29~30, 살전 5:16~18

            말씀선포: 유해룡 교수

 
http://atlhanbit.net/files/attach/images/323/90ef5753a287e4cd6fbf5dd5ef4fef76.jpg
TOP