You cannot see this page without javascript.

NEWS
http://atlhanbit.net/files/attach/images/313/64936ba8275a06822333ffb9547b7b5f.jpg
교회행사
작성자: Hanbit 등록일: 2013-05-23 00:48:57 댓글: '0' ,  조회 수: '1198'

일시: 2013년 7월 22일(월) ~ 25일(목)
강사: 고만호 목사 (여수 은파교회 시무)
주제: 《오직 성령의 충만을 받으라(행2:4)》


회비: 1차등록 시 (5월 31일)   성인: $180

          2차등록 시 (6월 30일)   성인: $190

          중고등부/초등부  $160

          7세 미만 무료

          모든 사모님들 EM담당 교역자 및 중고등부/초등부 카운셀러 $100       장소: Edgewater Beach & Golf Resort

          11212 Front Beach RD Panama City, FL 32407양대회장소.jpg

TOP