You cannot see this page without javascript.

NEWS
http://atlhanbit.net/files/attach/images/313/64936ba8275a06822333ffb9547b7b5f.jpg
교회행사
작성자: Hanbit 등록일: 2016-10-30 11:41:42 댓글: '0' ,  조회 수: '675'

[2017년 양대회 가족 수양회 조기 등록]

 

  • 일시: 2017년 7월 3일(월) ~ 6일(목)
  • 장소: Ridgecrest Conference Center (Asheville, NC)
  • 강사: 김한요 목사 (벧엘 한인 교회 담임목사)
  • 회비: 성인(2인 1실 사용과 8회 식사 제공)    1월 13일까지 $ 240

 

 

 

Ministers-Getaway.jpg

http://ridgecrestconferencecenter.org/

 

 

TOP